Başak Kadını

Genel Özellikleri

Akıllı, mantıklı, gerçekçi,sabırlı..

Başak Kadını her şeyden önce analitik bilgiye önem verir. Başarılı olmak için her şeyini ortaya koyar. Çok düzenli ve titizdir. Her şeyin mükemmel olmasını ister.virgo_ Ne istediğini iyi bilir ve elde etmek istediği şeylerin üstüne kararlılıkla gider. İnatla kendi yöntemlerini savunur. Çok disiplinli olduğu için hata yapması, işini yarım bırakması söz konusu değildir. Öte yandan sadece elde edebileceğine inandığı şeyleri arzu eder. Kazanacağından emin olduğu zaman eyleme geçer. Pek cesur olduğu söylenemez, zaten riske girmekten ve en önemlisi maceraya atılmaktan hoşlanmaz. r.

Duygularını Göstermekten Çekinirler

Genel Başak karakteristiğine bakıldığında, ilk ağızda şunlar söylenebilir; gözlemci, keskin zekâlı, eleştirel, mantıklı, sabırlı ve pratik insanlardır. Bir toprak grubu olarak Başak, genelde statükonun devamından yana tavrını koyar.  Bunun daha mantıklı ve güvenceli olduğunu düşünür. Başak kadını ilk bakışta soğuk biri olduğu izlenimini verir. Bazen bu soğuk görünümleri öylesine ileri gider ki, gerçek dostluklar, yakınlıklar kurmakta zorluk çekerler. Ölçülü, temiz ve titizdirler. Kendini salıvermeyi, hayatın akışına bırakmayı reddeden bir tavırları vardır. Mükemmelliyetçilikleri sorun yaratabilir. Son derece eleştirel oldukları halde kendileri eleştiriye katlanamazlar. Merak, tipik bir Başak özelliğidir. Ayrıntılara önem veren zekâsı ve mükemmelliyetçiliği bazen ağaçlardan ormanı görmesini engelleyebilir.

Düzenli ve titizdir

Kendinizi müzede gibi hissettiğiniz bir evdeyseniz ve orada kalemler yazı masasının kenarına paralel yerleştirilip, kitaplar büyüklük sırasına göre dizilmişse ve ortam desintan kokuyorsa, hiç şüphe yok ki evin sahibi Başak burcunda doğmuştur. Aklın gezegeni Merkür tarafından yönetilen 1101351343_1371051499Başağı, dış çevresi ve ruhsal durumundaki karmaşa kadar rahatsız eden bir şey yoktur. ,Zodyak’ ın altınca burcu olan Başağın en önemli özelliği akıllı olması ve doğruyu yanlıştan ayırabilme yeteneğinin olmasıdır. Bu burçta doğanlar dikkatlidirler, ölçüp biçerler, düşünürler, karşılaştırırlar ve ondan sonra karar verirler. Her şeyi dikkatli bir şekilde analiz ettikleri için, uygun olmayan şeyleri hemen anlayıp, onu en hızlı bir şekilde “düzeltmeye” çalışırlar. Sözünü ettiğimiz bu özellikler, Başağı titizlik delisi gibi gösterebilir. Diğer yandan Başak insanlarına, dürüstlük ve samimiyete dayalı büyük özen göstermek gerekir. 

Çok duygulu ve şefkatlidirler ama sevdikleri insanlara yeterli ilgiyi göstermezler. Başak insanları zayıf noktalarını tümüyle bildikleri için kendinden şüphe etmeye meyillidirler. Ama şüpheleri, varlıklarının manevi temelini sarsacak kadar ileri gitmez. Bunun için toprak unsuruna kök salmışcasına bağlıdırlar.

Biraz Şüpheci ve Biraz Güvensizdir

Başak kadınları bu dünyada yer edinme konusun da kendilerinden şüphe ederler. Bundan dolayı daha önceden yaptıklarını koruma ve güvensizliklerini giderme çabaları vardır. Başakların kutsal kitabı takvimleridir. Buna en önemsiz anları bile işaretleyeceklerdir. Ama kader planlanamadığı için bu dünyada en uyanık Başağın bile tahmin edemeyeceği şeyler olur. Bir kaos içine düşme korkusu yüzünden bazı Başaklar aşırı hareketlere eğilimlidirler. Hayat planlarını öyle abartırlar ki her coşku ve heyecan daha doğmadan yok edilir. Etraflarına koruyucu bir duvar örerler ve sonra da hapisteymiş gibi yaşadıklarından şikâyet ederler. Entellektüel, araştırmacı, yöntemli, mantıklı, çalışkan ve öğreticidirler. En karmaşık problemleri dahi, zihinsel maharetlerini son derece net analiz etme kapasiteleriyle birleştirerek çözerler.

Ayrıntıları yakalayan, keskin bir gözleri vardır. Bu nedenle bazen ayrıntıya fazlaca takıldıklarından, bütünü görmeyi unutabilirler. Başak’lar gerçekçi olmalarına karşın, kesin olmakta, kesin sonuçlara varmakta o kadar hızlı değillerdir. Elleri son derece pratiktir. Ellerindeki maharet onları iyi birer teknisyen yapar. Mekanik konusunda bir dahi olabilirler. Kusursuzluk, işkoliklik ve insaf duygusu temel özellikleridir. O denli mükemmelliyetçidirler ki, en küçük şeyin bile ters gitmesi bütün şevklerini kırar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2015 Başak Kadını. All Rights Reserved.